Muotoilutoimisto Aarne

Muotoilutoimisto Aarnen palvelut

Muotoilutoimisto Aarne suunnittelee onnellisia tiloja. Työympäristöjä ja yksityiskoteja. Onnelliset tilat herättävät tunteita, ne jäävät asiakkaalle, vierailijalle, työntekijälle tai asukkaalle mieleen.

Muotoilutoimisto Aarnessa suunnittelun lähtökohtana ei ole ainoastaan sisustussuunnittelu vaan myös hyvinvointi. Onnellisen tilan suunnittelua tehdään workshop -muotoisesti ja se osallistaa suunnitteluun kaikkia tilan käyttäjiä.

Työelämä on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon ja työympäristöiltä vaaditaan nykyään enemmän. Tilan tarvitsee olla inspiroiva, luovuutta herättelevä ja viihtyisä.

Tulevaisuudessa erilaiset yhteisölliset kollektiivit ja yritysryppäät, jotka toimivat verkostomaisesti tulevat kasvamaan. Erilaiset ryhmätyöskentelytilat ovat tulevaisuutta ja tiloilta kaivataan muuntojoustavuutta. Tilojen tulee taipua monipuoliseen toimintaan.

Miltä tuntuisi saapua työpaikalle aistipolkua pitkin, jossa luonnon erilaiset äänet ja tuoksut inspiroivat uuteen työpäivään? Tai nauttia hetki suurenmoista aitoutta, taukotila lepohetkessä, jossa luonnon marjat ja vitamiinit piristävät smoothien muodossa?

"Suunnittelua ei tehdä vain tilasuunnittelun keinoin vaan hyvinvointi on yksi lähtökohdista"

Aistihavaintoja herättelevä tila

Millaisia ääniä työympäristössänne kuuluu? Soiko teillä rauhoittava tai inspiroiva musiikki? Vai onko äänimaailma normaalia toimiston hälinää? Jokainen ihminen aistii tilan erilailla, tuoksujen, äänien ja tuntumien kautta. Tilakokemukseen vaikuttaa myös se, miltä tilassa visuaalisesti näyttää. Tilat herättävät ihmisessä erilaisia tunteita. Tunteet saattavat stimuloida mielikuvia johonkin vanhaan ja tuttuun, ehkä muistoihin tai herättää uusia inspiroivia ajatuksia.

Se viihtyykö ihminen tilassa tai haluaako hän palata sinne uudelleen, vaikuttaa mm. asiakkaan ostopäätökseen tai työntekijän motivaatioon. Aistihavaintoja herättelevä tila lisää työntekijöiden hyvinvointia, joka taas kasvattaa ihmisen onnellisuutta ja luovuutta. Luovat ja onnelliset työntekijät ovat menestyneen yrityksen takana. Moniaistiset tilat ovat tulevaisuuden tiloja. Ne rakentuvat tilan ja paikan rytmistä, väreistä ja kontrasteista, valaistuksesta, tuoksuista, äänistä ja tuntumista.